SQ

PXXTD@@@iR


ALL STAGE CLEAR

YOU ARE THE CHAMPION!

YOUR TIME IS

(Staff Roll)

Director & Main Designer

SEIICHI ISHII

Coordinator

MASAMICHI ABE

Game Coordinator

YUTAKA KOUNOE

Motion Manager

MASAHIRO KIMOTO

Motion Works

HIROSHI YOTORIYAMA
MASATAKA ISHIGURO

Character Design

KENICHI ISOZAKI
YUICHIROU KOMORIYA
DAISUKE TSUSHIMA
HITOMI KUSANO

Motion Design

HITOSHI MATSUDA
FUMINORI TSUCHIYA
HANAE KARASAWA

Visual Design

HIROKO OHNISHI
YOSHINARI MIZUSHIMA
KAZUAKI FUJIMOTO
HIDETO YAMADA

Logo & Graphic Design

HIDEAKI ITO

Opening CG

YASUSHI NADAIRA
ISAO M NAKAYAMA

Visual System Support

TETSUYA OKAMOTO

Technical Animation Support

NOBUYASU ASANO
YOSHIHITO IBE

Design Supervisor

JUNICHI KAWAMURA
SATORU YAMADA

Program Supervisor

KATSUO NAKAMURA

Main Program

MASANORI YAMADA

Game Program

NAOKI ITO

System Program

YOSHIHITO SAITO

Movie & Enemy Program

KIYOMI MORIYA

Stage & Effect Program

TOSHIHIRO ITOU

Test Mode Program

KAZUYUKI NIKAIDO

Tool Support

NORIMASA MATSUURA

Optimize Program

SHIZUKA MATSUDA

Sound Creator

YOSHIE TAKAYANAGI
YOSHIE ARAKAWA

Hardware Support

TOHRU OGAWA
HIDETO YAMAZAKI
NOBUHIRO TANAKA
HIROMICHI KAWAGUCHI

Coordinate Support

TOSHIYA HARA
SHINICHI TSURUYA
ATSUSHI KOYAMA
KAZUO TAKAHASHI

MITSUAKI ISHII
TSUYOSHI KIUCHI
AKIYA IKEDA
KAZUHISA TAKAHASHI

KOW YASUDA
RYO SAKAMOTO
TAKASHI SATSUKAWA

Special Thanks

KEN KUTARAGI
MASAKAZU SUZUOKI
"HIGE" NAKAMURA
TETSUYA FUNATSU
MASATERU UMEDA
AKIRA NISHIZAKI
KATSUHIRO HARADA
ALL NAMCO STAFF

...AND YOU

Producer

HAJIME NAKATANI