GUNBLADE NY

1995.   セガ


(Staff Roll)

Planner & Director

MAKOTO YAMAMOTO

Planner&Assistant Director

SHINICHI OGASAWARA

Chief Programmer

KENJI TOHMA

Programmers

MASAAKI ITO
TETSUYA HAMADA

Chief Designer

KIYOSHI MIYAGI

Designers

NORIKO OMIZO
SACHIO HATAYAMA
KUNIO WATANABE
MEGUMI MATSUDA
MINORI HISAMATSU
HIROMI ITO
SHINSUKE MIYAMURA

Sound

NAOKI TOKIWA
KENTARO KOYAMA

Mechanical Engineers

TOMOYA TAKASUGI
YASUO ISHIKAWA
NARIYUKI IWASE
TOSHIYA YAMAGUCHI
MOTOHIKO HIGASHIGUCHI

Electrical Engineers

TOMOYUKI GOTO
HIROKI KOYAMA
HIDEKI INOUE

Cabinet Designers

YUTAKA OKUMURA
YASUNOBU SHINZATO
YASUHIRO KOMORI
MINORU MATSUBA
HIROYUKI NAITO

Technical Support

KENJI WATANABE

Voice Actor & English Coordination

HISAKI NIMIYA
RIKA TERASHIMA

Publicity

NORIMASA YATSUZUKA

Special Thanks

KYOUSHI IEIZUMI
SATOSHI SONOTANI
MASARU TAKANO

Producer

MIE KUMAGAI

General Manager

HISAO OGUCHI

Thank you for your playing...

SEGA AM R&D Dept.#3